REGULAMIN MYJNI

 1. Myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz AutoSpa Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Westerplatte 1.

 1. Myjnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w sobotę od 8:00 do 16.00. Biuro czynne jest w wymienione powyżej dni pracy myjni od 7.30.

 1. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów mogących wjechać na halę myjni oraz motocyklom, quadom i skuterom wodnym.

 1. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku dostępnym na stronie myjni oraz w biurze. Podane ceny są cenami brutto.

 1. Płatność za usługę następuje bezpośrednio po jej wykonaniu, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej ( karta płatnicza ) w biurze myjni.

 1. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością mając na uwadze dobro klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.

 1. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na złożoność, specyfikę oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe, wykonywane są na ryzyko klienta. W celu potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami, klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, którego wzór dostępny jest na biurze myjni.

 

 1. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia kierownik bądź pracownik myjni dokonuje oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez niego lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, kierownik bądź pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.

 

 1. Po zapłaceniu, obejrzeniu pojazdu i opuszczeniu myjni, reklamacji się nie uwzględnia.

 

 1. Zlecenie kierownikowi myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem).

 

 1. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej autospa.olsztyn.pl lub w biurze myjni.

 1. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu bądź o uszkodzeniach które mogą się powiększyć w skutek wykonywania usługi.

 1. Klient wjeżdża na halę myjni tylko i wyłącznie po skierowaniu go na odpowiednie stanowisko przez kierownika myjni.

 1. Kierownik myjni ma prawo do poruszania się pojazdem na terenie myjni w celu wykonania usługi.

 1. Na czas trwania usługi klient jest zobowiązany opuścić halę i udać się do poczekalni.

 1. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w samochodzie rzeczy wartościowe i gotówkę (sugerujemy pozostawienie tych przedmiotów w biurze myjni bądź zabieranie ich ze sobą na czas wykonywania usługi).

 1. Foteliki samochodowe zamontowane wewnątrz pojazdu, zostaną zdemontowane przez pracowników myjni. Ich ponowny montaż leży po stronie użytkownika/właściciela pojazdu ze względu na fakt, iż jego niewłaściwe zamontowanie mogło by nieść za sobą niebezpieczeństwo.

 

 1. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody ( dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony lakier, naderwane listwy plastikowe, wkłady lusterek uszkodzone etc.).

 

 1. Pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania usługi w miejscach gdzie mogą występować ostre krawędzie oraz w miejscach gdzie przechowywane są rzeczy prywatne takie jak dokumenty.

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 roku.

Klient zamawiający usługę akceptuje powyższy regulamin.